Szekfű Gyula:
Három nemzedék és ami utána következik


(Az 1989-es reprint kötet új kiadása)

megjelent: 2007
kemény kötés
536 oldal
3490 Ft

A Három nemzedék nagy hatású történeti panoráma, amelynek előterében a trianoni katasztrófa, az amputált nemzet traumája áll. Szekfű nevezetes tanulmánya arra keresi a választ, hogy az 1867-es kiegyezés felszárnyaló pályaíve hol és miért tört meg, mi vezetett el az Osztrák–Magyar Monarchia szétaprózódásához és a magyarság sorstragédiájához.

A historikus Szekfű – bármennyire is igyekezett elfogulatlanul látni és láttatni a három egymást követő nemzedék "elkorcsosulását" – kortársként nem lehetett igazán objektív. Okfejtései meggyőzőek és sodró lendületűek ugyan, de helyenként sebezhetők, vitathatók.

És bizony van vitatkoznivalónk a Három nemzedék szerzőjével. Sem pályája, sem műveinek utóélete nem mentes az ellentmondásoktól. A második világháború után hazánk első moszkvai nagykövete lett, majd az Elnöki Tanács tagja, a köztudatba mégis a Horthy-korszak vezető ideológusaként, egyszersmind az időszak szellemi életének negatív főszereplőjeként vonult be.

A minősítés alapjául szolgáló kötethez azonban több mint ötven évig nem lehetett hozzájutni. Csak vitatni lehetett, vizsgázni belőle az egyetemen, esetleg kandidátusi értekezést írni róla, de a könyvesboltok polcáról levenni és elolvasni nem.

A Három nemzedék az 1989-es első reprint kiadás óta nem tabu többé. De vajon tanultunk-e belőle? Tudjuk-e tisztelni értékeit, meghaladni tévedéseit?